Małgorzata Świstowska


Założycielka Gżegżółki i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Stymulus, gdzie obecnie pełni rolę dyrektora ds. merytorycznych - filolog polski (Uniwersytet Jagieloński), dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Jagieloński), logopeda (Akademia Pedagogiczna Kraków), neurologopeda (UMCS), oligofrenopedagog, ukończyła studia doktoranckie UP Kraków. Uczy cudzoziemców języka polskiego oraz prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych. Ponadto pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią i afazją, zagrożonych autyzmem i z zespołem Apergera. Prowadzi także terapię osób dorosłych z afazją i jąkających się. Do 2012 r. pełniła funkcję sekretarza Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zajęcia prowadzi także w języku angielskim.

Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak


Jest filologiem polskim i neurologopedą. Od 2016 roku sprawuje nadzór merytoryczny na stanowisku dyrektora ds. merytorycznych w gabinecie neurologopedycznym Gżegżółka. Od lat specjalizuje się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, autystycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, dyslalią, afazją,  Zespołem Aspergera, Dzpm oraz rozszczepem wargi i podniebienia. Prowadzi terapię karmienia oraz  zajęcia z wczesnej interwencji dla niemowląt. Prócz tego zajmuję się konsultacjami dla rodziców niemowląt z uszkodzeniami w obrębie twarzoczaszki, w tym  dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, które mają na celu przygotowanie  dziecka do pobierania pokarmów oraz napojów przed i  po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Zajmuje się także konsultacją dzieci z podejrzeniem skróconego wędzidełka podjęzykowego i wargowego.  Posiada również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z wadami wymowy, afazją i po przebytych udarach.  Dodatkowo współpracuje z wydawnictwem PASAŻE. W ramach współpracy z wydawnictwem zajmuje się redakcją publikacji poruszających zagadnienia z zakresu logopedii i neurologopedii. Od 2011 do 2014 roku  współpracowała z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie w charakterze opiekuna praktyk studentów logopedii.

NASI TERAPEUCI:


Katarzyna Adamus - logopeda

Marcelina Rom-Rał - neurologopeda

Dorota Gocko - fizjoterapeuta

Urszula Światłoń - fizjoterapeuta

Maja Gajdek-Gut - lektor jpjo, filolog polski