Logopeda i neurologopeda Kraków
Zaburzenia mowy u dzieci stają się coraz poważniejszym problemem. Różne formy nieprawidłowości w rozwoju systemu komunikacyjnego diagnozuje się u ok. 30% populacji. Odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne stwarzają dużą szansę na przywrócenie prawidłowej artykulacji. Osobą, z której doświadczenia warto skorzystać, jest logopeda. Kraków to miejsce, gdzie możecie Państwo liczyć na kompleksową pomoc pracowników poradni logopedycznej Gżegżółka. Nasz zespół tworzą specjaliści o wykształceniu kierunkowym (filologia polska ze specjalnością logopedia) oraz o uprawnieniach, a co najważniejsze - o odpowiednim podejściu do pracy z dziećmi.

W powszechnej opinii problemy komunikacyjne występujące u najmłodszych są spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu narządów mowy bądź słuchu. Coraz liczniejszą grupę stanowią jednak zaburzenia natury organicznej, tj. takie, u podstaw których leżą uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego. Fachowe wsparcie w tym zakresie gwarantuje neurologopeda. Kraków to miasto, które ma bogatą tradycję w leczeniu schorzeń o podłożu neurologicznym. To stąd wywodzi się stosowana w naszym gabinecie Metoda Krakowska – innowacyjna, bazująca na założeniach o plastyczności mózgu terapia dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Kiedy należy zgłosić się do neurologopedy dziecięcego?

Im wcześniej schorzenie zostanie zdiagnozowane, a dziecko objęte opieką logopedy bądź neurologopedy, tym szanse na wypracowanie sprawności komunikacyjnej są większe. Kiedy minie tzw. okres krytyczny (okres szczególnej wrażliwości na określony rodzaj bodźców), odwrócenie zaistniałych zmian i wykształcenie nowych umiejętności może być niezwykle trudne. Przyswajanie języka, tak jak każda inna funkcja rozwojowa, ma swój okres sensytywny. Zwłoka w podjęciu leczenia może więc mieć nieodwracalne skutki. Do sygnałów, które powinny zwrócić uwagę rodziców, należą: problemy z mówieniem (dwu-, trzyletnie dziecko nie mówi prawie wcale), problemy z jedzeniem (problemy z gryzieniem, preferencja zmiksowanych pokarmów, odmowa przyjmowania potraw o innej konsystencji), nadmierne ślinienie czy brak płynności mowy. Kryteria te są dość płynne, dlatego też nie każda zaobserwowana zmiana musi od razu oznaczać zaburzenie. Niepokojące objawy zawsze jednak warto skonsultować z logopedą bądź neurologopedą dziecięcym. Wszystkich rodziców, którzy poszukują aktualnie dobrego logopedy dziecięcego w Krakowie, zapraszamy do skontaktowania się z naszą poradnią.

Zakres usług dostępnych w gabinecie logopedycznym Gżegżółka w Krakowie obejmuje: diagnozę, terapię wad wymowy, naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, profilaktykę i terapię dysleksji, terapię zaburzeń mowy i komunikacji, korygowanie wymowy obcokrajowców, wsparcie dla dzieci dwujęzycznych. Pomoc logopedy bądź neurologopedy dziecięcego może stanowić również część szerszych oddziaływań, np. w ramach programu Wczesnego Rozwoju Dziecka (WWRD). Wczesną interwencją logopedyczną powinny zostać objęte dzieci ze stwierdzona niepełnosprawnością oraz z tzw. grup ryzyka (m.in. wcześniaki, dzieci ze schorzeniami genetycznymi, wadami rozwojowymi czy obniżonym napięciem mięśniowym). Dodatkowo, w ofercie naszego gabinetu znajduje się także terapia dla osób dorosłych - szczególnie tych, którzy w swojej pracy posługują się głosem, np. dziennikarzy. Prowadzimy dla nich specjalne zajęcia z emisji głosu, aby wpłynąć na jakość ich wymowy.

Język jest środkiem komunikacji i ekspresji, nośnikiem informacji i emocji. Pozwala nawiązywać relacje oraz budować trwałe więzi. Dlatego też wszelkie zaburzenia mowy nie tylko negatywnie rzutują na funkcjonowanie poznawcze dziecka, ale również mocno zaburzają jego relacje społeczne. Przy wsparciu logopedów i neurologopedów dziecięcych z krakowskiej poradni logopedycznej Gżegżółka język ponownie stanie się pomostem, a nie barierą w kontaktach ze światem.