Terapia prowadzona jest w obecności opiekunów, co pomaga przy powtarzaniu ćwiczeń w domu i skraca czas terapii.

Plan zajęć logopedycznych dostosowany jest indywidualnie do potrzeb oraz wieku konkretnej osoby, dzięki czemu prowadzona terapia jest szybsza oraz efektywniejsza.

Każde zajęcia są omawiane z opiekunem, po każdych zajęciach przekazywany jest materiał do ćwiczeń domowych.

Zajęcia terapeutyczne trwają 55 minut.

RODZAJE TERAPII
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji - dzieci i dorosłych
 • z autyzmem
 • z Zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zagrożonych dysleksją i dyslektyczne
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • z alalią i afazją
 • z porażeniem mózgowym
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z Zespołem Aspergera
 • z Zespołem Downa
 • dwujęzyczne
 • jąkające się
 • z SLI
 • z FAS
 • z roszczepem warg i podniebienia
 • z Dyslalią
 • z Dysleksją
 • z Dysgrafią
 • z Dysortografią
 • z Dyskalkulią
 • z Dysartią w przypadku Dziecięcego porażenia Mózgowego
Terapia Wad wymowy
 • kapacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,
 • seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
 • reranie - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej - jako stymulacja rozwoju dziecka zdrowego
Profilaktyka i terapia dysleksji
Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Korygowanie wymowy obcokrajowców

Korygowanie wymowy obcokrajowców zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić swoją wymowę w języku polskim i mówić "bez akcentu". Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.

Nauka języka polskiego dzieci dwu i wielojęzycznych

Nauka języka polskiego dzieci dwu i wielojęzycznych - oferujemy zajęcia polegające na rozwijaniu systemu językowego dzieci dwu i wielojęzycznych, zarówno tych które mają specyficzne problemy z nabywaniem języka (SLI) jak i dzieci, które nabywają język bez problemów

Logopedia estetyczna (medialna) dla młodzieży i dorosłych - terapia obejmuje:
 • wady wymowy,
 • zaburzenia płynności mowy,
 • usprawnianie procesu mówienia: oddychanie, fonacja, artykulacja, rezonans,
 • rehabilitacja głosu w przebiegu chorób zawodowych,
 • kształtowanie sprawności wypowiedzi ustnej,
 • technika i estetyka wygłaszania tekstów,
 • ćwiczenia dykcyjne.

Ofertę logopedii estetycznej kierujemy w szczególności do:

 • aktorów,
 • osób duchownych,
 • trenerów-szkoleniowców,
 • wykładowców, nauczycieli, lektorów i terapeutów,
 • przedstawicieli handlowych,
 • osób pracujących przy obsłudze klienta, również przez telefon,
 • tłumaczy, przewodników i pilotów wycieczek,
 • studentów i młodzieży szkolnej.