Terapia poprzedzona jest szczegółową diagnozą, po której opracowywany jest plan terapii. Diagnoza trwa od 1,5h do 2h.

Diagnoza obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej oraz prognozę czasu trwania terapii i podanie zakresu ćwiczeń.

Diagnoza Niemowląt

Diagnoza polega na ustaleniu czy funkcje prymarne związane ze ssaniem, jedzeniem i połykaniem są prawidłowe. Dodatkowo terapeuta zwraca uwagę na odruchy neurologiczne, prawidłową postawę, ułożenie dziecka i pobieranie pokarmu. Podczas diagnozy niemowlęcia sprawdzana jest budowa języka, podniebienia oraz szczęki w celu wyeliminowania niedokształceń anatomicznych.

Diagnoza Dzieci

Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o dane narzędzia diagnostyczne. Podczas diagnozy sprawdzane są podstawowe funkcje języka (przypadku dzieci mówiących). W przypadku dzieci niemówiących sprawdzane są występowanie lub brak intencji komunikacyjnej oraz relacje społeczne. Podczas diagnozy sprawdzane są również warunki anatomiczne aparatu artykulacyjnego.

Diagnoza młodzieży i dorosłych

Podczas diagnozy terapeuta sprawdza czy istnieją nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego. W trakcie postępowania diagnostycznego logopeda/neurologopeda sprawdza realizacje głosek języka polskiego. Prowadzimy również diagnozę i terapię  dla osób z wadami zgryzu i afazją.

Oprócz diagnozy logopedycznej i neurologopedycznej oferujemy Państwu również rozszerzoną diagnozę psychologiczną, fizjoterapeutyczną oraz z zakresu Integracji Sensorycznej - szczegóły na stronie www.stymulus.pl.