Diagnozy i opinie

Diagnoza neurologopedyczna / psychologiczna /Integracji Sensorycznej 100 zł
Pisemna opinia z przeprowadzonej Diagnozy 50 zł

Terapie

Terapia Logopedyczna / Neurologopedyczna 70 zł / 55 min
Terapia Psychologiczna 70 zł / 55min
Terapia Pedagogiczna 70 zł / 55 min
Fizjoterapia/Integracja Sensoryczna 70 zł / 55 min
Terapia Grupowa 50 zł / 55 min