Gżegżółka

Cracov School of Polish, Speech & Language Theraphy

GABINETY NEUROLOGOPEDYCZNE

Slider
Gżegżółka - to nazwa ptaka - kukułki, ale co ważniejsze, jest to dobrze znany polski łamaniec językowy i wyjątek ortograficzny.

 

Gżegżółka – Cracow School of Polish, Speech and Language Therapy, Gabinet Neurologopedyczny - została założona w 2007 roku przez Małgorzatę Świstowską jako szkoła języka polskiego dla obcokrajowców i gabinet neurologopedyczny, który jako pierwszy w Polsce korzysta z metod logopedycznych i neurologopedycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Więcej

W 2009 roku Gżegżółka była organizatorem konferencji logopedycznej, w której udział wzięło ponad 90 uczestników. Zwieńczeniem obrad było utworzenie Małopolskiego Oddziału PTL, którego siedziba w latach 2009-2012 mieściła się w Gżegżółce na ul. św. Tomasza 1.

Przez kilka lat Gżegżółka była placówką metodyczną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do 2013 r. kilkudziesięciu studentów rocznie odbywało praktyki w naszych gabinetach.

Widząc, że najlepsze efekty w terapii dzieci daje łączenie terapii prowadzonej przez różnych specjalistów postanowiliśmy poszerzyć działalność terapeutyczną o specjalistów z zakresu m. in. psychologii i Integracji Sensorycznej tworząc w 2013r. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną STYMULUS - www.stymulus.pl.

Gżegżółka jest laureatką konkursu CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego) "Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse". Naukowcy i ekonomiści związani z Uniwersytetem Jagiellońskim oceniający różnorodne projekty, spośród ponad 90 wybrali właśnie GŻEGŻÓŁKĘ. Zaufali nam i przyznali dotację pochodzącą z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczoną na rozwój działalności.

Obecnie Gżegżółka & Stymulus są placówkami diagnostyczno-terapeutycznymi, które oferują usługi w zakresie neurologopedii, logopedii, psychologii, integracji sensorycznej, fizjoterapii i pedagogiki oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzimy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

Podstawą prowadzonej u nas terapii są założenia ,,Metody Krakowskiej", której głównym założeniem jest stymulowanie rozwoju intelektualnego. Korzystamy też z innych metod terapeutycznych, które uważamy za skuteczne i mamy potwierdzone efekty w terapii.

Po prowadzonej  11 letniej  praktyce terapeutycznej z dumą możemy powiedzieć, że sukcesem zakończyło u Nas terapię setki dzieci. Świadczy o tym ciągły rozwój firmy i niesłabnące zainteresowanie prowadzoną u nas terapią.

Zajęcia prowadzimy w dwóch lokalizacjach w Krakowie na ul. J. Dunajewskiego 5 (Poradnia STYMULUS) i Królewskiej 25 (GŻEGŻÓŁKA).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.