Logopeda i neurologopeda

Logopeda i neurologopeda Kraków

Zaburzenia mowy u dzieci stają się coraz poważniejszym problemem. Różne formy nieprawidłowości w rozwoju systemu komunikacyjnego diagnozuje się u ok. 30% populacji. Odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne stwarzają dużą szansę na przywrócenie prawidłowej artykulacji. Osobą, z której doświadczenia warto skorzystać jest logopeda. Kraków to miejsce, gdzie możecie Państwo liczyć na kompleksową pomoc pracowników poradni logopedycznej Gżegżółka. Nasz zespół tworzą specjaliści o wykształceniu kierunkowym (filologia polska ze specjalnością logopedia) oraz o uprawnieniach, a co najważniejsze o odpowiednim podejściu do pracy z dziećmi.

 

W powszechnej opinii problemy komunikacyjne występujące u najmłodszych są spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu narządów mowy bądź słuchu. Coraz liczniejszą grupę stanowią jednak zaburzenia natury organicznej tj. u podstaw, których leżą uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego. Fachowe wsparcie w tym zakresie gwarantuje neurologopeda. Kraków to miasto, które ma bogatą tradycję w leczeniu schorzeń o podłożu neurologicznym. To stąd wywodzi się stosowana w naszym gabinecie Metoda Krakowska – innowacyjna, bazująca na założeniach o plastyczności mózgu terapia dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Kiedy należy zgłosić się do neurologopedy?

Im wcześniej schorzenie zostanie zdiagnozowane, a dziecko objęte opieką logopedy bądź neurologopedy tym szanse na wypracowanie sprawności komunikacyjnej są większe. Kiedy minie tzw. okres krytyczny (okres szczególnej wrażliwości na określony rodzaj bodźców) odwrócenie zaistniałych zmian i wykształcenie nowych umiejętności może być niezwykle trudne. Przyswajanie języka tak jak każda inna funkcja rozwojowa ma swój okres sensytywny. Zwłoka w podjęciu leczenia może więc mieć nieodwracalne skutki. Do sygnałów, które powinny zwrócić uwagę rodziców należą: problemy z mówieniem (dwu/trzyletnie dziecko nie mówi prawie wcale), problemy z jedzeniem (problemy z gryzieniem, preferencja zmiksowanych pokarmów, odmowa przyjmowania potraw o innej konsystencji), nadmierne ślinienie czy brak płynności mowy. Kryteria te są dość płynne, dlatego też nie każda zaobserwowana zmiana musi od razu oznaczać zaburzenie. Niepokojące objawy zawsze jednak warto skonsultować z logopedą bądź neurologopedą.

 

Zakres usług dostępnych w gabinecie logopedycznym Gżegżółka w Krakowie obejmuje: diagnozę, terapię wad wymowy, naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, profilaktykę i terapię dysleksji, terapię zaburzeń mowy i komunikacji, korygowanie wymowy obcokrajowców, wsparcie dla dzieci dwujęzycznych. Pomoc logopedy bądź neurologopedy dziecięcego może stanowić również część szerszych oddziaływań np. w ramach programu Wczesnego Rozwoju Dziecka (WWRD). Wczesną interwencją logopedyczną powinny zostać objęte dzieci ze stwierdzona niepełnosprawnością oraz z tzw. grup ryzyka (m.in. wcześniaki, dziec ze schorzeniami genetycznymi, wadami rozwojowymi, czy obniżonym napięciem mięśniowym).

 

Język jest środkiem komunikacji i ekspresji, nośnikiem informacji i emocji. Pozwala nawiązywać relacje oraz budować trwałe więzi. Dlatego też wszelkie zaburzenia mowy nie tylko negatywnie rzutują na funkcjonowanie poznawcze dziecka, ale również mocno zaburzają jego relacje społeczne. Przy wsparciu logopedów i neurologopedów dziecięcych z poradni Gżegżółka język ponownie stanie się pomostem, a nie barierą w kontaktach ze światem.

About Us
Testimonial
Latest News
Social
Contact
Top