OFERTA
- WWRD Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
- Diagnoza i terapia Psychologiczna Dzieci
- Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
- Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
- Diagnoza gotowości szkolnej, dysleksji, dyskalkulii
- Terapia dysleksji, dyskalkulii

Od 2013 roku zapraszamy Państwa do Niepublicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej STYMULUS z siedzibą na ul. Dunajewskiego 5, w Krakowie, która jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w GŻEGŻÓŁCE. W ramach Poradnii świadczymy usługi Psychologiczno-Pedagogiczne tj.: diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę i terapię dysleksji, dyskalkulii, badanie inteligencji.

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD - prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach programu WWRD Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii dotyczących:

  1. odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  2. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  3. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka,
  4. dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia,
  5. dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta,
  6. dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,
  7. innych, określonych w przepisach prawa.

Poradnia działa na prawach Poradni Publicznych, oznacza to honorowanie wystawianych przez nas opinii przez Instytucje Systemu Oświaty. Poradnia zarejstrowana jest w Ewidencji Placówek Oświatowych Urzędu Miasta Krakowa pod numerem: 4430.14.12 i podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Stwarzając wysoki poziom świadczonych usług udało nam się zaproponować Państwu najbardziej konkurencyjną ofertę usług diagnostycznych i terapeutycznych. Zapraszamy.

Zamknij X Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.